Thomas Kürzinger

Prokurist

Tel. +49 8431 6294 031

thomas.kuerzinger@

formichem.de

Lorenz Gaul

Geschäftsführer

Tel. +49 8431 6294 020

lorenz.gaul@

formichem.de

Dr. Helmut Landes

Geschäftsführer

Tel. +49 8431 6294 021

helmut.landes@

formichem.de

Christof Kron

Geschäftsführer

Tel. +49 8431 6294 023

christof.kron@

formichem.de

Frank Storck Leiter Customer Service und Einkauf Tel. +49 8431 6294 033 frank.storck@formichem.de
Marina Meyer Technischer Vertrieb / Planung Tel. +49 8431 6294 024 marina.meyer@formichem.de
Eric Schauer Technischer Vertrieb Tel. +49 8431 6294 037 eric.schauer@formichem.de
Christine Antrag Customer Service Tel. +49 8431 6294 034 christine.antrag@formichem.de
Lukas Baumgartner Customer Service Tel. +49 8431 6294 030 lukas.baumgartner@ formichem.de
Ramona Ferro Customer Service Tel. +49 8431 6294 019 ramona.ferro@formichem.de
Silvia König Customer Service Tel. +49 8431 6294 036 silvia.koenig@formichem.de
Monika Miedl Customer Service Tel. +49 8431 6294 014 monika.miedl@formichem.de
Ulla Richter Customer Service Tel. +49 8431 6294 032 ulla.richter@formichem.de

Sie haben den richtigen Ansprechpartner nicht gefunden? Dann schreiben Sie uns unter: info@formichem.de

 

Frank Storck Leiter Customer Service und Einkauf Tel. +49 8431 6294 033 frank.storck@formichem.de
Marina Meyer Technischer Vertrieb / Planung Tel. +49 8431 6294 024 marina.meyer@formichem.de
Eric Schauer Technischer Vertrieb Tel. +49 8431 6294 037 eric.schauer@formichem.de
Christine Antrag Customer Service Tel. +49 8431 6294 034 christine.antrag@formichem.de
Lukas Baumgartner Customer Service Tel. +49 8431 6294 030 lukas.baumgartner@ formichem.de
Ramona Ferro Customer Service Tel. +49 8431 6294 019 ramona.ferro@formichem.de
Silvia König Customer Service Tel. +49 8431 6294 036 silvia.koenig@formichem.de
Monika Miedl Customer Service Tel. +49 8431 6294 014 monika.miedl@formichem.de
Ulla Richter Customer Service Tel. +49 8431 6294 032 ulla.richter@formichem.de